صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > 1- کتاب  

 

ردیف

عنوان کتاب

مشخصات نویسندگان

1

راهنمای نگارش پایان نامه

دکتر حمیرا سجادی و دکتر اکبر بیگلریان، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چاپ اول 1384؛ چاپ دوم 1390.

2

آمار تحلیل با معرفی نرم افزار R

دکتر غلامرضا جندقی، دکتر علی حمیدی زاده و دکتر مسعود کریملو، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1388.

3

کاربرد نرم افزار R در تجزیه و تحلیل داده های آماری

دکتر عنایت اله بخشی و دکتر محمدرضا اشراقیان، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1390.

4

شبیه سازی با نرم افزار R

دکتر اکبر بیگلریان و دکتر عنایت اله بخشی، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1393.

5

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

دکتر دکتر عنایت اله بخشی و دکتر اکبر بیگلریان، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1395.

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reservedدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی