صفحه اصلي > اعضای هیات علمی > دکتر عنایت اله بخشی   

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

    فایل رزومه هیئت علمی

مشخصات  پرسنلی

نام و نام خانوادگی: عنایت‌اله بخشی

رتبه علمی: استاد

مقطع و رشته تحصیلی: دکترا- آمار زیستی

گروه آموزشی: آمار زیستی و اپیدمیولوژی

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .

تلفن محل کار: 02122180146

داخلی:2251

پست الکترونیک:  

bakhshi@razi.tums.ac.ir    

e.bakhshi@uswr.ac.ir  

goligah@yahoo.com

سایت دانشگاه :

 http://www.uswr.ac.ir

 

پروفایل در  PubMed:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=bakhshi+e

پروفایل در Scopus :

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=24461134500

پروفایل در  Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=5lA2MhEAAAAJ&hl=en

 

 

تاریخ بروزرسانی:

مهر ماه 99

جوایز و تشویق ها

کسب رتبه یک کشور در آزمون ورودی دکترای سال 83-1382

پزوهشگر برتر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال 1392

استاد نمونه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال 92-1391

استاد نمونه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال 94-1393

پزوهشگر برتر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال 1394

پزوهشگر برتر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال 1395

پزوهشگر برتر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،  سال 1397

استاد نمونه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال 99-1398

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1365

کارشناسی

دانشگاه شیراز

شیراز

ریاضی

1379

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران

آمار زيستي

1388

...

دانشگاه آکلند

نیوزیلند

آمار

1388

دکترای تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران

آمار زيستي

زمینه های تخصصی

طراحی مطالعات در تحقیقات علوم پزشکی، بهزیستی و توانبخشی

مدل­های خطی تعمیم یافته، نقاط برش در مدلهای گسسته

مدلهای رگرسیونی لجستیک،روشهای GEE و QIF

سوابق آموزشی

تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته­های آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توان­بخشی

تدریس دروس تخصصی آمار زیستی، استنباط آماری، تحلیل داده های گسسته و آمار در اپیدمیولوژی

فعالیتهای پژوهشی

فاکتورهای موثر بر سطوح BMI در گروه های مختلف سنی در زنان ایرانی

کاربرد روش Quadratic inference functions در داده های مطالعه قند ولیپید تهران

استفاده از روش QIF برای تعیین فاکتورهای موثر برچاقی بزرگسالان ایرانی

کاربرد مدل های GLM در تعیین فاکتورهای موثربر Low Back Pain

اربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی هزینه درمان دارویی بیماران بستری شده در بیمارستان روانی رازی

ارزشیابی درونی گروه آموزشی آمار زیستی-دانشگاه علوم بهزیستی و توان­بخشی

رگرسیون غیرخطی بقا با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی-یک مطالعه شبیه­سازی

تغییرات در BMI در سطوح مختلف زنان ایرانی ـ کاربرد    proportional odds model

بررسی نیاز متخصصین و دستیاران کودکان به آموزش در زمینه تکامل کودکان خردسال ( 0 تا 8 سال)

تأثیر آموزش راهبرد مقابله ای مسأله مدار بر سبک مقابله ای، سرسختی و نشانگان روان شناختی مادران با کودک داون

فاکتورهای موثر بر چاقی سالمندان ایرانی (کاربرد مدل رگرسیون لجستیک)

تحلیل داده های بازگشتی با استفاده از مدل پیشامدهای بازگشتی  

پیش بینی داده های دوحالتی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی

چرا متغیر پاسخ پیوسته را گروه بندی نکنیم : کاربرد در طرح ملی بررسی سلامت در ایران

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

1395

1399

مدیر گروه

گروه امار زیستی و اپیدمیولوژی

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

 

انتشارات

1-  انتشار مقاله در مجلات

Comparing auditory sustained attention in children with auditory processing disorder and normal children

A Arabi, S Mehrkian, H Mirzaei, E Bakhshi

Koomesh 22 (4), 650-654

2020

Time-Varying Covariates and Risk Factors for Graft Loss in Kidney Transplantation

P Ahmadpoor, B Seifi, Z Zoghy, E Bakhshi, N Dalili, F Poorrezagholi, ...

Transplantation Proceedings

2020

Cross-cultural adaptation and validation of the Persian version of Children’s Behavior Questionnaire in Iranian children

G Golmohammadi, T Zarifian, S Qhanbari, E Bakhshi, F Sakhai

Current Psychology, 1-13

2020

Impact of music type on motor coordination task performance among introverted and extroverted students

M Jamshidzad, M Maghsoudipour, SA Zakerian, E Bakhshi, P Coh

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 26 (3), 444-449

2020

Effect of vowel auditory training on the speech-in-noise perception among older adults with normal hearing

A Heidari, A Moossavi, F Yadegari, E Bakhshi, M Ahadi

Iranian Journal of Otorhinolaryngology 32 (111), 229

2020

Multi-session anodal transcranial direct current stimulation enhances lower extremity functional performance in healthy older adults

M Rostami, Z Mosallanezhad, S Ansari, F Ehsani, D Kidgell, ...

Experimental brain research, 1-12

2020

How primary caregivers of individuals with multiple sclerosis cope with social isolation: a grounded theory study in an Iranian context

MTM Takalu, SA Hosseini, HR Khankeh, E Pishyareh, HA Ebrahimi, ...

International Journal of Therapy And Rehabilitation 27 (6), 1-13

2020

Auditory temporal processing assessment in children with developmental stuttering

Y Lotfi, ZH Dastgerdi, M Farazi, A Moossavi, E Bakhshi

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 132, 109935

2020

The effects of consecutive sessions of anodal transcranial direct current stimulation over the primary motor cortex on hand function in healthy older adults

M Rostami, Z Mosallanezhad, S Ansari, D Kidgell, T Rezaeian, E Bakhshi, ...

Archives of Gerontology and Geriatrics, 104063

2020

Spectro-temporal modulation detection and its relation to speech perception in children with auditory processing disorder

Y Lotfi, A Moossavi, PJ Afshari, E Bakhshi, H Sadjedi

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 131, 109860

2020

The comparison of acromiohumeral distance and scapular dyskinesis prevalence in females with and without rounded shoulder posture

AN Moghadam, ES Tafreshi, S Abdollahi, E Bakhshi

Medical journal of the Islamic Republic of Iran 34, 19

2020

Caregiving burden in family caregivers of patients with schizophrenia: A qualitative study

Z Tamizi, M Fallahi-Khoshknab, A Dalvandi, F Mohammadi-Shahboulaghi, ...

Journal of Education and Health Promotion 9

2020

Factors Affecting the Recurrence of Seizure in Children with Developmental Disorders Using Frailty Model for Recurrent Event and Considering Restraint Period

S Ahangari Saryazdi, M Rahgozar, E Bakhshi, S Hosseinzadeh, ...

Archives of Rehabilitation 20 (4), 360-375

2019

The Relationship between Spiritual Intelligence and Resiliency of Rehabilitation Staff

B Ebrahimi Barmi, M Hosseini, K Abdi, E Bakhshi, S Shirozhan

Journal of Pastoral Care & Counseling 73 (4), 205-210

2019

Defining the concept of family caregiver burden in patients with schizophrenia: a systematic review protocol

Z Tamizi, M Fallahi-Khoshknab, A Dalvandi, F Mohammadi-Shahboulaghi, ...

Systematic reviews 8 (1), 1-6

2019

Comparison of Social Participation between Older Females and Males in Tehran

N NooriMombeyni, S Afshar, M Rassafiani, R Sahaf, E Bakhshi, ...

Journal of Research and Health 9 (7), 562-567

2019

Effect of wireless remote microphone application on speech discrimination in noise in children with cochlear implants

S Mehrkian, Z Bayat, M Javanbakht, H Emamdjomeh, E Bakhshi

International journal of pediatric otorhinolaryngology 125, 192-195

2019

Comparing mastoid and posterior cervical muscles vibration effects on eye movement in normal subjects

M Shaabani, N Naghibi, E Bakhshi

Auditory and Vestibular Research

2019

Relationship Between Executive Functions and Pragmatic Language in Children With Autism Spectrum Disorders

F Razavi, M Pourmohamadreza-Tajrishi, H Haghgoo, E Bakhshi, ...

Iranian Rehabilitation Journal 17 (3), 225-234

2019

Form-based and Content-oriented Noun Definition in Persian Speaking Children With Cochlear Implant in Compare With Their Normal Peers

T Zarifian

Archives of Rehabilitation 20 (3), 256-269

2019

Correlation between Auditory Spectral Resolution and Speech Perception in Children with Cochlear Implants

Z Jeddi, Y Lotfi, A Moossavi, E Bakhshi, SB Hashemi

Iranian Journal of Medical Sciences 44 (5), 382

2019

The Persian version of infant-toddler meaningful auditory integration scale

R Geravand, S Mehrkian, S Hassanzadeh, E Bakhshi

Auditory and Vestibular Research 28 (4), 235-241

2019

Malnutrition and Its Related Factors in Elderly Covered by the Social Security Organization Hospitalized in Mashhad Hospitals

A Ahmadzadeh, AA Akbari Kamrani, N Zanjari, E Bakhshi, ...

Payesh (Health Monitor) 18 (4), 369-380

2019

Application of fuzzy logistic regression in modeling the severity of autism spectrum disorder

A Behnampour, A Biglarian, E Bakhshi

Jorjani Biomedicine Journal 7 (2), 49-60

2019

Binaural hearing advantages for children with bimodal fitting

Y Lotfi, M Hasanalifard, A Moossavi, E Bakhshi, M Ajaloueyan

International journal of pediatric otorhinolaryngology 121, 58-63

2019

Binaural interaction component of middle latency response in children suspected to central auditory processing disorder

FZ Abdollahi, Y Lotfi, A Moosavi, E Bakhshi

Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery 71 (2), 182-185

2019

The Relationship between working memory capacity and temporal and dichotic auditory processing in teachers

S Mehrkian, Z Mozaffari, E Bakhshi

Auditory and Vestibular Research

2019

The effect of vestibular rehabilitation on dizziness and headache in patients with vestibular migraine

M Shaabani, A Shahrokhi, B Soufinia, M Javanbakht, E Bakhshi

Auditory and Vestibular Research

2019

Group Social Skills Training on the Improvement of Social Skills in Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

H Omidi, F Ssjedi, R Rostami, E Bakhshi

Middle Eastern Journal of Disability Studies 9, 78-78

2019

Binary regression with a misclassified response variable in diabetes data

M Rastegar, E Bakhshi, S Hosseinzadeh

Iranian Rehabilitation Journal 17 (1), 49-52

2019

Auditory lateralization training effects on binaural interaction component of middle latency response in children suspected to central auditory processing disorder

Y Lotfi, A Moosavi, FZ Abdollahi, E Bakhshi

Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery 71 (1), 104-108

2019

The Effect of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on functional performance of healthy older subjects

M Rostami, Z Mosallanezhad, S Jaberzadeh, E Bakhshi

Brain Stimulation: Basic, Translational, and Clinical Research in …

2019

Comparison between the auditory lateralization ability of normal hearing elderly and youth with filtered noise

Y Lotfi, M Bastami, ZH Dastgerdi, E Bakhshi

Auditory and Vestibular Research

2019

Preliminary standardization of consonant-vowel in noise test in normal Persian speaking children

S Mehrkian, E Fadaie, PJ Afshari, E Bakhshi

Auditory and Vestibular Research

2019

Evaluation of speech perception in noise in Kurd-Persian bilinguals

Y Lotfi, J Chupani, M Javanbakht, E Bakhshi

Auditory and Vestibular Research

2019

Binaural sensitivity to temporal fine structure and lateralization ability in children with suspected (central) auditory processing disorder

Y Lotfi, T Ahmadi, A Moossavi, E Bakhshi

Auris Nasus Larynx 46 (1), 64-69

2019

Applying logistic model on breast cancer metastatic with missing data: penalized profile likelihood

E Bakhshi, S Hosein Zadeh, S Shahid Sales

J Neyshabur Univ Med Sci 6 (4), 94-104

2019

Auditory Lateralization Training Effects on Binaural Interaction Component of Middle Latency Response in Children Suspected to Central Auditory Processing Disorder

A Moosavi, F Zamiri Abdollahi, E Bakhshi

2019

The relationship between areas of occupation and severity of depression, anxiety, and stress in Parkinsons disease

OF Khazai, E Pishyare, M Rassafiani, E Bakhshi, M Poursadeqiyan

Archives of Rehabilitation 20 (2), 190-201

2019

Overall Effects of Risk Factors Associated with Dental Caries Indices Using the Marginalized Zero-Inflated Negative Binomial Model

E Bakhshi, MA Yazdanipour, M Rahgozar, Z Ghorbani, M Deghatipour

Caries research 53 (5), 541-546

2019

Application of the Marginal Beta-Binomial Model in Estimation the Overall Odds of Obesity Among Iranian Adults: Meta-Analysis Method

A Zeinolabedini, A Biglarian, B Seifi, E Bakhshi

International journal of endocrinology and metabolism 17 (1)

2019

Translation, Cultural Adaptation and the Reliability of the Persian Version of Quick Exposure Check Questionnaire

S Abazarpour, HR Mokhtarinia, E Bakhshi

2019

Auditory brainstem response to speech in children with high functional autism spectrum disorder

M Ramezani, Y Lotfi, A Moossavi, E Bakhshi

Neurological Sciences 40 (1), 121-125

2019

Assessing Some Risk Factors of Recurrent Times to Childhood Seizures Using Parametric Copula Marginal Model applying Bayesian Approach

P Ataee Dizaji, M Rahgozar, E Bakhshi, A Shahrokhi

Journal of Health Promotion Management 7 (5), 1-7

2018

The Relationship of Spiritual Intelligence and Rehabilitation Staff’s Perceived Stress in Welfare Organizations Centers in Tehran and Shemiranat: 2017

B Ebrahimi Barmi, M Hosseini, K Abdi, E Bakhshi

Archives of Rehabilitation 19 (3), 228-237

2018

Comparing Phonological Processes in Persian-Arabic Bilingual Children and Monolingual Children

M Delphi, V Delphi, T Zarifian, E Bakhshi

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28 (165), 140-149

2018

investigation of static Balance control in 4-6 years old children with using the Pediatric Clinical Test of Sensory Interaction for Balance (P-CTSIB)

N Sayadi, Y Lotfi, AH Kahlaee, P Jalilzadeh Afshari, E Bakhshi

Iranian Rehabilitation Journal 16 (3), 271-288

2018

A look at the normal development of pointing and reaching gestures and their relationship in 12-16-month-old children speaking Farsi: A longitudinal study

Z Babaei, T Zarifian, A Ashtari, E Bakhshi, M Ebrahimipour

Iranian Journal of Child Neurology 12 (4), 127-139

2018

The effect of combined stimulation with maternal breast milk odor and non-nutritive sucking on the time of achieving independent oral feeding in premature infants

T Zarifian, F Soleimani, E Bakhshi

Iranian Journal of Child Neurology 12 (4), 55-64

2018

Effects of Chronic Otitis Media with Effusion on Amblyaudia

S Alamdari, Y Lotfi, A Karimi Yazdi, M Javanbakht, E Bakhshi

Journal of Rehabilitation Sciences & Research 5 (3), 63-67

2018

The Relationship Between Scapular Dyskinesis and Generalized Joint Hypermobility in Young Women

AN Moghadam, MM Salimi, E Bakhshi

Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 5 (3), 189-193

2018

A Case of Contrast Enhanced Cystic Mass of External Ear Canal Diagnosed as Engorged Hard Tick

MY Lee, JY Jung

Journal of audiology & otology 22 (3), 167

2018

Effects of age on speech-in-noise identification: subjective ratings of hearing difficulties and encoding of fundamental frequency in older adults

A Heidari, A Moossavi, F Yadegari, E Bakhshi, M Ahadi

Journal of audiology & otology 22 (3), 134

2018

Prevalence of depression and its related factors in retirees of Ahwaz National Oil Company

M Foroughan, M Mesbahzad, A Delbari, E Bakhshi

Journal of Geriatric Nursing 4 (3), 0-0

2018

Application of Logistic Regression with Misclassified Variables in Diabetes Data

M Rastegar, S Hosseinzadeh, E BAkhshi

Journal of Health Promotion Management 7 (2), 27-35

2018

Translation and Assessment of validity and reliability of Persian version of the International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA)

E Lotfian, A Moossavi, P Jalilzade Afshari, E Bakhshi

Journal of Rehabilitation Sciences & Research 5 (2), 36-40

2018

Detection of Risk Factor Interactions in Cerebral Palsy Using Statistical Methods

E Bakhshi, SZ Delavar, F Soleimani, A Biglarian

Iranian Journal of Pediatrics 28 (3)

2018

Bacillus amyloliquefaciens as a Biocontrol Agent Improves the Management of Charcoal Root Rot in Melon

E Bakhshi, N Safaie, M Shamsbakhsh

Journal of Agricultural Science and Technology 20 (3), 597-607

2018

Development and assessment of validity and reliability of the Persian version of vestibular rehabilitation benefit questionnaire

A Moossavi, S Mehrkian, F Hamzehpour, E Bakhshi

Auditory and Vestibular Research 27 (2), 65-71

2018

The Relationships Between Self-Concept and Self-Efficacy With Self-Management Among Elderly of Sanatoriums in Tehran

M Kahe, R Vameghi, M Foroughan, E Bakhshi, V Bakhtyari

Iranian Journal of Ageing 13 (1), 28-37

2018

Review and comparison of content growth in word definition of Persian speaking children of 7-12 Years of age

S Matloubi, T Zarifian, TS Shirazi, E Bakhshi

Archives of Rehabilitation 19 (1), 4-7

2018

Gender Differences Among Patients With Hepatitis C Virus Undergoing Rehabilitation Through Methadone Maintenance Treatment

O Massah, E Bakhshi, S Shishehgar, A Moradi

Iranian Rehabilitation Journal 16 (1), 55-60

2018

Test-Retest and Inter-Rater Reliability Study of the Schedule for Oral-Motor Assessment in Persian Children

M Zarei Mahmood Abadi, F Yadegari, M Mehdizade, E Bakhshi

Iranian Rehabilitation Journal 16 (1), 45-54

2018

Application of quantile regression to identify of risk factors in infant’s growth parameters

Z Hosseinzadeh, E Bakhshi, A Jashni Motlagh, A Biglarian

Razi Journal of Medical Sciences 24 (165), 85-95

2018

Enhancing Working Memory Capacity in Persian Cochlear Implanted Children: A Clinical Trial Study

A Doosti, M Jalalipour, T Ahmadi, SB Hashemi, S Haghjou, E Bakhshi

Iranian journal of otorhinolaryngology 30 (97), 77

2018

Validity and reliability of the Persian version of the vestibular disorders activities of daily living scale

S Mehrkian, Z Erfanimanesh, E Bakhshi

Auditory and Vestibular Research 27 (1), 25-30

2018

Application of the Poisson Regression Model with Zero Accumulation in the Analysis of Dental Data in 12-and 13-year-old adolescents

M Taher, M Rahgozar, Z Ghorbani, R Seraj

Journal of Health Promotion Management 7 (1), 52-59

2018

Nephroprotection through the Akt/eNOS pathway by centrally administered erythropoietin in a rat model of fixed-volume hemorrhage

B Seifi, M Kadkhodaee, M Ranjbaran, E Bakhshi

Life sciences 193, 180-185

2018

Effectiveness of Kinesiotaping and Conventional Physiotherapy on Patients With Non-Specific Chronic Low Back Pain

H Mohammadalizade, Z Mosallanezhad, N Karimi, H Miri Abyane, ...

Physical Treatments-Specific Physical Therapy Journal 7 (4), 233-240

2018

Correlation between Speech Evoked Auditory Brainstem Response and Gap in Noise Tests in 8-12 Year-Old Children with Central Auditory Processing Disorder

A Moossavi, Z Jafari, Y Lotfi, S Malayeri, E Bakhshi

SCIENTIFIC JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 6 (4), 23-30

2018

Effectiveness of social skills training on self-esteem of students with attention deficit/hyperactivity disorder

H Omidi, F Sajedi, R Rostami, E Bakhshi

JOURNAL OF EXCEPTIONAL CHILDREN EMPOWERMENT 9 (2), 27-37

2018

Comparative Effects of Divided and Selective Attention on Dichotic Listening Performance of 8-10 Year-old Children with Reading Disability and Normal Children

M Heydari, Y Lotfi, A Moosavi, M Rezapour, E Bakhshi

SCIENTIFIC JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 7 (3), 157-164

2018

Investigation of Phonological Processes in 4-5 Year-Old Bilingual Persian-Arabic Speaking Children

V Delphi, T Zarifian, E Bakhshi, M Delphi

SCIENTIFIC JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 7 (3), 88-95

2018

Application of Parametric and Nonparametric Copula Marginal Models in Recurrent Failure Times of Childhood Seizures: Bayesian Approach

P Ataee, M Rahgozar, E Bakhshi, A Shahrokhi

risk 10 (1)

2018

The relationship between emotional intelligence, reaction time, aerobic capacity and performance in female track and field athletes at the Universities of Tehran

M Maghsoudipour, H Shabani, MG Najafabadi, E Bakhshi, P Coh

Work 61 (2), 173-179

2018

A look at the normal development of Pointing and Reaching Gestures in 12-16-Month-Old Farsi-Speaking Children: A Longitudinal Study

Z Babaei, T Zarifian, A Ashtari, E Bakhshi, M EBRAHIMPOUR

Iranian Journal of Child Neurology 12 (4), 127

2018

The effect of non-nutritive sucking and maternal milk odor on the independent oral feeding in preterm infants

Z Khodagholi, T Zarifian, F Soleimani, MK SHARIATI, E Bakhshi

Iranian journal of child neurology 12 (4), 55

2018

Opioid use disorder induces oxidative stress and inflammation: the attenuating effect of methadone maintenance treatment

A Salarian, M Kadkhodaee, M Zahmatkesh, B Seifi, E Bakhshi, ...

Iranian journal of psychiatry 13 (1), 46

2018

Modified clinical test of sensory interaction on balance test use for assessing effectiveness of Epley maneuver in benign paroxysmal positional vertigo patients rehabilitation

Y Lotfi, M Javanbakht, M Sayaf, E Bakhshi

Auditory and Vestibular Research 27 (1), 12-18

2018

The effect of shoulder muscle fatigue on acromiohumeral distance and scapular dyskinesis in women with generalized joint hypermobility

RJ Alibazi, AN Moghadam, AM Cools, E Bakhshi, AA Ahari

Journal of applied biomechanics 33 (6), 424-430

2017

Preliminary evidence of improved cognitive performance following vestibular rehabilitation in children with combined ADHD (cADHD) and concurrent vestibular impairment

Y Lotfi, N Rezazadeh, A Moossavi, HA Haghgoo, R Rostami, E Bakhshi, ...

Auris Nasus Larynx 44 (6), 700-707

2017

Rotational and collic vestibular-evoked myogenic potential testing in normal developing children and children with combined attention deficit/hyperactivity disorder

Y Lotfi, N Rezazadeh, A Moossavi, HA Haghgoo, R Rostami, E Bakhshi, ...

Ear and hearing 38 (6), e352-e358

2017

Test-retest reliability of the pediatric clinical test of sensory interaction for balance in 4-6 years old children

Y Lotfi, AH Kahlaee, N Sayadi, PJ Afshari, E Bakhshi

Auditory and Vestibular Research 26 (4), 202-208

2017

Assessment of hemoglobin A1C in patients with Type 2 diabetes in the first three years of care and its related factors

Z Khatirnamani, E Bakhshi, A Naghipour, S Hosseinzadeh

Assessment 6 (5)

2017

Development of Reaching Gesture and Its Communicative Functions in 8-to 12-Month-Old Normally Developing Children: A Longitudinal Study

N Alimoradi, T Zarifian, A Ashtari, E Bakhshi

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 27 (152), 197-202

2017

Comparing the self-esteem and resiliency between blind and sighted children and adolescents in Kermanshah City

S Bakhshi, N Montazeri, B Nazari, A Ziapour, H Barahooyi, F Dehghan

World Family Medicine Journal: Incorporating the Middle East Journal of …

2017

Reliability of interaural time difference-based localization training in elderly individuals with speech-in-noise perception disorder

M Delphi, MY Lotfi, A Moossavi, E Bakhshi, M Banimostafa

Iranian journal of medical sciences 42 (5), 437

2017

The Benefits of Problem-Based Learning as Active Learning in Theoretical Physiology of Autonomic Nervous System Course for Medical Students

S Najafipour, A Mirzazadeh, A Imani, E Bakhshi, B Seifi

Strides in Development of Medical Education 14 (3)

2017

Survival Analysing of the Breast Cancer Patients Using Cure Model.

E Bakhshi, A Sheikhaliyan, K Atashgar, M Kooshesh, A Biglarian

Iranian Red Crescent Medical Journal 19 (7)

2017

مقایسه تاثیر توانبخشی دهلیزی نظارت شده و خانه محور در بیماران مبتلا به نقص دهلیزی یک طرفه بر اساس بهره رفلکس دهلیزی–چشمی

لطفی, یونس, بخشی, عنایت الله, جهانگرد, علی

فصلنامه علمی-پژوهشی طب توانبخشی 6 (2), 19-26

2017

Investigating the Relationship of Visual Treatment and Rehabilitation With the Quality of Life and Visual Status in Children With Diagnosed Amblyopia

SF Norashrafodin, R Vameghi, N Hatamizadeh, E Bakhshi, F Yaghmaei

Iranian Rehabilitation Journal 15 (2), 155-164

2017

Effect of coping with stress training on the social adjustment of students with learning disability

S Khodadadi, N Adibsereshki, G Movallali

Journal of Research and Health 7 (4), 915-920

2017

Attitude Assessment of Managers and Staffs About Urban Modification for People With Disabilities in Municipality of Tehran City

SN Askarinejad, K Abdi, E Bakhshi, M Amiri, A Makarem

Archives of Rehabilitation 18 (1), 33-42

2017

Health promoting behaviors among university students: a case-sectional study of Kermanshah University of Medical Sciences

N Montazeri, N Kianipour, B Nazari, A Ziapour, S Bakhshi

International Journal of Pediatrics 5 (6), 5091-5099

2017

Relationship between locus of control with posttraumatic growth among individuals with spinal cord injury

SS Zarin, MS Khanjani, M Foroughan, MA Hosseini, E Bakhshi, M Kamali

Journal of Modern Rehabilitation, 109-118

2017

Comparison of the Effectiveness of Group-based Handling Training and Individualized Handling Training on the Quality of Life in Mothers of 1-6-Year-Old Children with Cerebral Palsy

F Fakharynia, M Rassafiani, H Sourtiji, N Jalili, E Bakhshi

Journal of Rehabilitation Medicine 6 (2), 91-101

2017

Study of deictic gesture in normally developing Persian-speaking children between 12 to 18 months old: a longitudinal study.

Z Babaei, T Zarifian, A Ashtari, E Bakhshi

Koomesh 19 (4)

2017

Survival analysis of thalassemia major patients using Cox, Gompertz proportional hazard and Weibull accelerated failure time models

E Bakhshi, RAA Khoei, A Azarkeivan, M Kooshesh, A Biglarian

Medical journal of the Islamic Republic of Iran 31, 97

2017

Assessing the effect of three types of music on working memory performance of medical sciences students of Tehran

maryam maghsoudipour, M JAMSHIDZAD, SA ZAKERIAN, E BAKHSHI, ...

OCCUPATIONAL MEDICINE 9 (2), 83-92

2017

Effects of active vestibulotherapy on motor disorders in children with attention deficit hyperactivity disorder

MS FAROKHI, HA HAGHGOO, E PISHYAREH, SALI HOSSEINI, ...

SCIENTIFIC JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 6 (1), 74-82

2017

Prevalence of Metabolic Syndrome in Iran: A systematic review and meta-analysis

S Dalvand, E Bakhshi, M Zarei, MT Asl, R Ghanei

MSNJ 5, 1-14

2017

Envelope-based inter-aural time difference localization training to improve speech-in-noise perception in the elderly

M Delphi, Y Lotfi, A Moossavi, E Bakhshi, M Banimostafa

Medical journal of the Islamic Republic of Iran 31, 36

2017

COMPARISON OF FUNCTIONAL ASYMMETRY OF CEREBRAL HEMISPHERES IN DICHOTIC LISTENING CONDITION IN OLD MUSICIAN AND NON-MUSICIAN LISTENERS

F BAGHERZADEH, Y LOTFI, AR NAZERI, E BAKHSHI, M REZAPOUR

SCIENTIFIC JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 5 (4), 120-127

2017

The impact of dynamic seating on classroom behavior of students with autism spectrum disorder

NM SADR, HA Haghgoo, SA Samadi, M Rassafiani, E Bakhshi, ...

Iranian journal of child neurology 11 (1), 29

2017

The impact of nursing interventions based on the use of humor on depression in adolescents with leukemia

E Raesi vastegNI, MA Hoseini, M Fallahi Khoshknab, E Bakhshi

Journal of Pediatric Nursing 3 (2), 25-32

2016

The Effect of Jaw Relaxation on Anxiety of Patients with Myocardial Infarction

MS Kashi, MA Hosseini, F Mohammadi, AA Akbari Kamrani, E Bakhshi

Iranian Journal of Rehabilitation Research 3 (1), 36-42

2016

Bootstrap and Jackknife Resampling Methods in Survival Analysis of Patients with Thalassemia Major

R Ali Akbari Khoei, E Bakhshi, A Azarkeivan, A Biglarian

Iranian Journal of Epidemiology 12 (3), 56-63

2016

تأثیرصندلی های متحرک بر رفتار کلاسی دانش آموزان دارای اختلالات طیف اتیسم

متین صدر, حقگو, حجت الله, صمدی, رصافیانی, بخشی, عنایت اله, برات نیا, ...

فصلنامه علمی-پژوهشی طب توانبخشی 5 (3), 155-164

2016

Comparison of Auditory Evoked Potentials between Younger and Older-Adults.

AR Nazeri, A Moosavi, Y Lotfi, E Bakhshi

The Journal of Otorhinolaryngology and Facial Plastic Surgery 2 (2), 29-36

2016

Effects of an auditory lateralization training in children suspected to central auditory processing disorder

Y Lotfi, A Moosavi, FZ Abdollahi, E Bakhshi, H Sadjedi

Journal of audiology & otology 20 (2), 102

2016

Impact of air seat cushions and ball chairs on classroom behavior of students with autism spectrum disorder

N Matin Sadr, HA Haghgoo, SA Samadi, M Rassafiani, E Bakhshi

Archives of Rehabilitation 17 (2), 136-147

2016

Comparison of Shoulder Proprioception in Women with and without Generalized Joint Laxity

M Rastgar, A Nodehi Moghadam, E Bakhshi, E Sarabadani Tafreshi, ...

Journal of Rehabilitation 17 (2), 128-135

2016

The effect of foot and toenail care protocol on rate of foot and toenail problems of non diabetic older adults

M Sharif Mohseni, MA Hosseini, K Nourozi, EA Bakhshi

Iranian Journal of Rehabilitation Research 2 (3), 59-68

2016

Effects of hyperlipidemia on noise induced hearing loss (NIHL)

A Doosti, Y Lotfi, E Bakhshi

Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery 68 (2), 211-213

2016

The application of Mixture Cure models in the data analysis of the elderly injured due to collapse

A Gholami, E Bakhshi, M Rahgozar

Middle Eastern Journal of Disability Studies 6, 216-223

2016

The Relationship Between Demographic, Health, Physical Fitness and Socioeconomic Determinants and Functional Performance of Elderly People

M Rostami, Z Mosalla Nezhad, A Nodehi Moghaddam, EA Bakhshi, ...

فیزیک درمانی-نشریه تخصصی فیزیوتراپی 6 (1), 9-18

2016

Relationship Between Physical Activity and Risk Factors in Patients Suspected With Coronary Artery Disease (CAD) With the Number of Involved Arteries in Tehran City

A Nodehi Moghaddam, S Amiri Arimi, L Ghamkhar, S Mohammadi Rad, ...

Physical Treatments-Specific Physical Therapy Journal 6 (1), 3-8

2016

Correlation between organizational justice and productivity of Welfare organization’s staffs

MA Hosseini, L Moradi, S Khanjani, E Bakhshi

Journal of Health Promotion Management 5 (2), 70-77

2016

Physiotherapy with and without Superficial Dry Needling Affects Pain and Muscle Strength in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome

H Miri Abyaneh, Z Mosallanezhad, H Mohammadalizade, E Bakhshi, ...

Iranian Rehabilitation Journal 14 (1), 23-30

2016

Evaluation of effects of Gradual Increase Length and Complexity of Utterance (GILCU) treatment method on the reduction of dysfluency in school-aged children with stuttering

M Basi, M Farazi, E Bakhshi

Iranian Rehabilitation Journal 14 (1), 59-62

2016

The relationship between stuttering severity and communication attitude in adults who stutter

SS Rahimi, M Farazi, A Daroui, E Bakhshi, V Valinejad, S Abdi

Journal of Modern Rehabilitation 9 (7), 58-64

2016

The Effect of Emotional Intelligence (EI) Training on Nurses Resiliency in Department of Psychiatry

S Khoshnazary, MA Hosseini, M Fallahi Khoshknab, E Bakhshi

Iranian Journal of Psychiatric Nursing 3 (4), 28-37

2016

Validity and reliability of WHOQOL-DIS Questionnaire in Iranian older people with disability

N Chehelamirani, R Sahaf, M Rassafiani, E Bakhshi

Archives of Rehabilitation 16 (4), 334-345

2016

Introduction of pediatric balance therapy in children with vestibular dysfunction: Review of indications, mechanisms, and key Exercises

Y Lotfi, N Rezazadeh, A Moossavi, HA Haghgoo, SF Moghadam, ...

Iranian Rehabilitation Journal 14 (1), 5-14

2016

The Relationship Between Mental Health and Organizational Commitment in Nurses Working at Hospitals Affiliated With Isfahan University of Medical Sciences

AA Jabali, J Maghsoudi, S Pahlavanzadeh

2016

Evaluation of the effect of jaw relaxation on sleep quality in patients with myocardial infarction

MS Kashi, NS Goyaghaj, MA Hoseini, FM Shahbolaghi, E Bakhshi

Medical-Surgical Nursing Journal 4, 49-55

2016

The effect of the implementation of the national program for hospital preparedness on the readiness of nurses under simulated conditions of incidents and disasters

S YOUSEFI, H Khankeh, Y Akbari, A Dalvandi, E Bakhshi

HEALTH IN EMERGENCIES AND DISASTERS QURTERLY 2 (1), 39-43

2016

The relationship between feeling loneliness, and anxiety and life satisfaction of elderly people living in nursing home of Tehran

S Sedghi, FM Shahboulaghi, N Arsalani, E Bakhshi, S Sedghi

IIOABJ J 7 (1), 371-78

2016

Comparison the quality of life among adults with and without stuttering: An emphasis on the severity of stuttering

SS Rahimi, M Farazi, A Darouie, E Bakhshi, S Abdi, V Valinejad, ...

Journal of Rehabilitation 17 (4), 300-7

2016

Vestibular function in patients with vestibular migraine

Y Lotfi, N Mardani, N Rezazade, KE SAEDI, E Bakhshi

AUDITORY AND VESTIBULAR RESEARCH 25 (3), 166-174

2016

Normalization and reliability evaluation of persian version of two-pair dichotic digits in 8 to 12-year-old children

M Rezapour, FZ Abdollahi, M Delphi, Y Lotfi, EA Bakhshi

Iranian Rehabilitation Journal 14 (2), 115-120

2016

Relationship between meaning of life and spiritual well-being in the older people residing in nursing homes Shemiranat, 2014

A Sh, M Foroughan, M Khanjani, E Bakhshi, A Farhadi

Iranian J Ageing 11 (3), 456-65

2016

Iranian version of speech, spatial, and qualities of hearing scale: a psychometric study

Y Lotfi, AR Nazeri, A Asgari, A Moosavi, E Bakhshi

Acta Medica Iranica, 756-764

2016

Relationship between working memory capacity and speech perception in noise among children with cochlear implant

A Moossavi, M Etemadi, M Javanbakht, E Bakhshi, MA Sharafi

AUDITORY AND VESTIBULAR RESEARCH 25 (4), 227-233

2016

Development and psychometric evaluation of Persian version of fused dichotic rhymed word test for 6-11 year-old Persian speaking normal children

A Moossavi, S Mehrkian, N Ghasemi, BB MAHMOODI, E Bakhshi

AUDITORY AND VESTIBULAR RESEARCH 25 (3), 159-165

2016

Changes in obesity odds ratio among Iranian adults, since 2000: Quadratic inference functions method

E Bakhshi, K Etemad, B Seifi, K Mohammad, A Biglarian, ...

Computational and mathematical methods in medicine 2016

2016

Process evaluation of therapy in children with amblyopia detected in amblyopia prevention program–2012’, Mashhad City

H Hosainian, N Hatamizadeh, R Vameghi, E Bakhshi

Journal of Rehabilitation Medicine 5 (1), 109-18

2016

Influence of supplemental vitamin D on intensity of benign paroxysmal positional vertigo: A longitudinal clinical study

M Sheikhzadeh, Y Lotfi, A Mousavi, B Heidari, M Monadi, E Bakhshi

Caspian journal of internal medicine 7 (2), 93

2016

Effect of jaw relaxation on sleep quality in patients with myocardial infarction

MS KASHI, GN SEDGHI, MALI HOSEINI, SF MOHAMMADI, E BAKHSHI

MEDICAL-SURGICAL NURSING JOURNAL 4 (4), 57-64

2016

Assessing factors related to waist circumference and obesity: Application of a latent variable model

S Dalvand, J Koohpayehzadeh, M Karimlou, F Asgari, A Rafei, B Seifi, ...

Journal of environmental and public health 2015

2015

Assessment of performance of managers and employees in urban modification for people with disability in Municipality of Tehran City

K Abdi, SN Askari Nejad, A Makarem, E Bakhshi, M Amiri

Journal of Health Promotion Management 5 (1), 21-29

2015

The effect of Swedish massage on relieving fatigue of children with acute Lymphoblastic Leukemia undergoing chemotherapy

Z Kashaninia, H Zamanian Jahromi, K Norouzi Tabrizi, E Bakhshi

نشریه مراقبت پرستاری مددجو محور 1 (4), 205-210

2015

A Comparison of the Viewpoints of Clinical Educators and Students of the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences toward Clinical Training Status of …

R Kariminejad, R Vameghi, K Abdi, E Bakhshi, Z Mohammdzadeh

Strides in Development of Medical Education 12 (3), 485-495

2015

Comparing Scapular Position and Scapular Dyskinesis in Individuals with and without Rounded Shoulder Posture

E Sarabadani Tafreshi, A Nodehi Moghadam, E Bakhshi, M Rastgar

Physical Treatments-Specific Physical Therapy Journal 5 (3), 127-136

2015

The Effect of Errorless Naming Treatment on Anomia in an Elderly Patient With Aphasia

A Yousefi, F Yadegari, E Bakhshi

Iranian Journal of Ageing 10 (3), 132-141

2015

The effect of muscle fatigue on normal biomechanics of shoulder girdle: a systematic review of the literature

R Joghatin Alibazi, A Nodehi Moghadam, V Zarrabi, E Bakhshi, ...

Archives of Rehabilitation 16 (3), 242-251

2015

A randomized clinical trial comparison between pivotal response treatment (PRT) and adult-driven applied behavior analysis (ABA) intervention on disruptive behaviors in public …

F Mohammadzaheri, LK Koegel, M Rezaei, E Bakhshi

Journal of autism and developmental disorders 45 (9), 2899-2907

2015

The level of awareness of rehabilitation professionals employed in rehabilitation academic centers regarding tele-rehabilitation technology

S Movahedazarhouligh, R Vameghi, N Hatamizadeh, E Bakhshi, ...

Iranian Rehabilitation Journal 13 (2), 57-61

2015

Can air seat cushions and ball chairs improve classroom behaviors of students with autism spectrum disorder: A single subject study

N Matin Sadr, HA Haghgoo, SA Samadi, M Rassafiani, E Bakhshi

Journal of Rehabilitation Sciences & Research 2 (2), 31-36

2015

Obesity and related factors in Iran: the STEPS Survey, 2011

E Bakhshi, J Koohpayehzadeh, B Seifi, A Rafei, A Biglarian, F Asgari, ...

Iranian Red Crescent Medical Journal 17 (6)

2015

Application of cure models in survival analysis of thalassemia major disease

R Ali Akbari Khoei, E Bakhshi, A Azarkeivan, A Biglarian

Razi Journal of Medical Sciences 22 (131), 71-79

2015

The Relationship between organizational citizenship behavior and organizational commitment in welfare staff (Tehran 2013)

A Makarem, A Jorbonyan, MA Hosseini, E Bakhshi

Archives of Rehabilitation 16 (1), 18-25

2015

Identifying some risk factors of time to relapses in schizophrenic patients using Bayesian approach with event-dependent frailty model

M Rahmati, M Rahgozar, F Fadaei, E Bakhshi, L Cheraghi

Iranian Journal of Psychiatry 10 (2), 123

2015

Social competence of students with learning disability: Advantages of verbal self-instructional package

F Rahemi Noushabadi, N Adib Sereshki, F Sajedi, M Rostami

Iranian Rehabilitation Journal 13 (1), 15-10

2015

The Effects of Whole Word Reading Program on Expressive Vocabulary of Persian-Speaking Children with Down Syndrome

F Dehghani, F Yadegari, E Bakhshi, M Dehghan

Iranian Rehabilitation Journal 13 (1), 9-6

2015

The effect of problem-focused coping strategy training on psychological symptoms of mothers of children with down syndrome

M Pourmohamadreza-Tajrishi, P Azadfallah, SH Garakani, E Bakhshi

Iranian Journal of Public Health 44 (2), 254

2015

Application of penalized logistic regression for detecting risk factors interactions of children with Cerebral Palsy

S Zare Delavar, E Bakhshi, F Soleimani, A Biglarian

Koomesh 16 (2), 159-165

2015

Assistive technology needs assessment from adolescent students with hearing loss and their parents, Ahvaz City-2013

M Zaman-Pour, N Hatami-Zadeh, R Vameghi, E Bakhshi

Archives of Rehabilitation 15 (4), 42-51

2015

Application latent variable model to assess factors related to cholesterol and blood glucose Among Khorramabad patients in 2011

S Dalvand, E Bakhshi, M Karimlou, M Adeli, SH Niksima

Journal of Health Promotion Management 4 (1), 9-20

2015

Application of penalized logistic regression for detecting interactive risk factors in children with Cerebral Palsy.

SZ Delavar, E Bakhshi, F Soleimani, A Biglarian

Koomesh 16 (2)

2015

Evaluation of saccular function pre-post cochlear implant surgery using VEMPs

Y Lotfi, A FARAHANI, E Bakhshi, A Moossavi, A Eftekharian, M Ajalloian

Iranian Rehabilitation Journal 13 (4), 24-27

2015

Word definitional skills in school age Persian speaking children: A developmental study on form

S Matloubi, T Zarifian, ST SIMA, E Bakhshi

Iranian Rehabilitation Journal 13 (3), 103-108

2015

The comparison of dichotic hearing in elderly and young subjects by Dichotic Digit Test

M Rezapour, Y Lotfi, A Moosavi, AR Nazeri, E Bakhshi

J Rehab Med 4 (1), 133-41

2015

Feasibility of telerehabilitation implementation as a novel experience in rehabilitation academic centers and affiliated clinics in Tehran: assessment of rehabilitation …

S Movahedazarhouligh, R Vameghi, N Hatamizadeh, E Bakhshi, ...

International journal of telemedicine and applications 2015

2015

Auditory attention evaluation in the elderly using a Persian version of consonant-vowel dichotic test

M Rezapour, Y Lotfi, AR NAZERI, E BAKHSHI

AUDITORY AND VESTIBULAR RESEARCH 24 (3), 48-54

2015

Survival analysis of the thalassemia major patients using parametric and semiparametric survival models.

RAA Khoei, E Bakhshi, A Azarkeivan, A Biglarian

Journal of Health Administration (JHA) 18 (59)

2015

Using Generalized Estimating Equations to Compare the Effect of Two Methods in the Treatment of Knee Osteoarthritis

A Shahmohammadi, A Biglarian, E Bakhshi, KK Kalantari

Annual Research & Review in Biology, 330-334

2015

Angiotensin II in paraventricular nucleus contributes to sympathoexcitation in renal ischemia–reperfusion injury by AT1 receptor and oxidative stress

B Seifi, M Kadkhodaee, E Bakhshi, M Ranjbaran, M Zahmatkesh, ...

journal of surgical research 193 (1), 361-367

2015

Assessment of saccular function in pediatric candidates for cochlear implant by performing vestibular-evoked myogenic potentials.

Y Lotfi, A Farahani, A Moossavi, A Eftekharian, M Ajalloian, E Bakhshi

Audiology 23 (4)

2014

Application of Multiple-Imputation-Based Generalized Estimating Equations Method to Compare Two Treatment Methods Among Women Aged+ 50 Years With Knee Osteoarthritis

A Shahmohammadi, A Biglarian, E Bakhshi

Iranian Journal of Ageing 9 (3), 227-231

2014

Correlation between organizational commitment and organizational citizenship behavior in Tehran welfare staff

A Jorbonian, A Makarem, MA Hosseini, E Bakhshi

Journal of Health Promotion Management 3 (4), 17-26

2014

Validity and reliability of a non-sense syllable test for evaluating phonological working memory in Persian speaking children

A Moossavi, B Khavarghazalani, Y Lotfi, S Mehrkian, E Bakhshi, ...

Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical Sciences 23 (4), 31-39

2014

Evaluation of auditory lateralization ability and its development in normal children with 8 to 11 years of age

Y Lotfi, Z Hosseini Dastgerdi, A Moossavi, S Mehrkian, E Bakhshi

Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical Sciences 23 (4), 60-68

2014

Comparison of auditory temporal processing ability between children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and normal children aged 7 to 12 years by Gaps-In-Noise …

Y Lotfi, F Ghasemi, A Moossavi, S Malayeri, E Bakhshi

Rehabilitation Medicine 3 (3)

2014

Classification Regression Methods in Identification of the Interactive Effects of the Risk Factors of Cerebral Palsy in Children

S Zare Delavar, E Bakhshi, F Soleimani, A Biglarian

Iranian Journal of Epidemiology 10 (2), 33-39

2014

Semantic feature analysis treatment for anomia of two nonfluent Persian-speaking aphasic patients

M Asadi, F Yadegari, L Gasisin, E Bakhshi

Iranian Rehabilitation Journal 12 (3), 30-38

2014

Distortion product otoacoustic emission (DPOAE) as an appropriate tool in assessment of otoprotective effects of antioxidants in noise-induced hearing loss (NIHL)

A Doosti, Y Lotfi, A Moosavi, E Bakhshi, AH Talasaz

Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery 66 (3), 325-329

2014

Effect of pivotal response treatment method on initiation skill in children with autism

F Mohammad-Zaheri, M Rezaei, M Rafiei, E Bakhshi, M Gharib

Archives of Rehabilitation 15 (2), 72-77

2014

Effect of Losartan injection into paraventricular nucleus on the deleterious effects of angiotensin II in renal ischemia-reperfusion injury

B Seifi, M Kadkhodaee, E Bakhshi, M Zahmatkesh, M Ranjbaran, ...

Physiology and Pharmacology 18 (2), 179-189

2014

مقایسة توانایی صرف زمان فعل در دختران و پسران 3 و 4 سالة شهر رشت

خوشحال, سیماشیرازی, محمودی‌بختیاری, بخشی, عنایت‌الله

آسیب شناسی گفتار و زبان 1 (4), 42-47

2014

Comparison of the effects of N-acetyl-cysteine and ginseng in prevention of noise induced hearing loss in male textile workers

A Doosti, Y Lotfi, A Moossavi, E Bakhshi, AH Talasaz, A Hoorzad

Noise and Health 16 (71), 223

2014

Angiotensin II in paraventricular nucleus is exaggerated the renal ischemia-reperfusion injury.

B Seifi, M Kadkhodaee, E Bakhshi, M Ranjbaran, P Ahghari, B Yasrebi

Tehran University Medical Journal 72 (2)

2014

Activation of Shoulder Girdle Muscles during Gripping Task: a Systematic Review of Literature

N Nakhaie, A Nodehi-Moghadam, E Bakhshi, R Goghatin Alibazi

Physical Treatments-Specific Physical Therapy Journal 4 (1), 3-8

2014

Logic features selection approach in identification of risk factors interactions in children with cerebral palsy

E Bakhshi, S Zare-Delavar, F Soleimani, A Biglarian

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 23 (110), 211-217

2014

An Assessment of Quadratic Inference Functions Method.

S Serahati, A Biglarian, E Bakhshi

Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics 6 (1)

2014

بررسی تأثير نقطه ماشه ای فعال عضله ی تراپزيوس فوقانی روی فعاليت الکتروميوگرافی و حداکثر نيروی اين عضله حين انجام اسکاپشن در دو گروه با و بدون نقطه ماشه ای

محمدی, نودهی مقدم, افسون, مصلی نژاد, عرب لو, امير مسعود, نوربخش, بخشی, ...

فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي 14 (4), 0-0

2014

Association between polypharmacy and socio-demographic factors among elderly residents of Kahrizak charity foundation, Tehran, 2010-2011

HR Yavari, AA Akbari Kamrani, E Bakhshi, M Saboor, R Sahhaf

Iranian Journal of Ageing 8 (4), 7-14

2014

Identification of risk factors interactions in children with cerebral palsy using multifactor dimensionality reduction method

S Zare Delavar, E Bakhshi, F Soleimani, A Biglarian

Journal of Health Promotion Management 3 (1), 35-42

2014

Comparison of Verb Tense Inflection Ability in 3 and 4 Year-Old Girls and Boys

Z Khoshhal, T Sima-Shirazi, B Mahmoodi-Bakhtiari, E Bakhshi

Journal Speech and Language Pathology 1 (4)

2014

Angiotensin II in PVN contributes to sympathoexcitation in renal ischemia reperfusion injury by AT1 receptor and oxidative stress

B Seifi, M Kadkhodaee, E Bakhshi, M Zahmatkesh

journal of surgical research 30 (1), e7

2014

Enhancement of renal oxidative stress by injection of angiotensin II into the paraventricular nucleus in renal ischemia–reperfusion injury

B Seifi, M Kadkhodaee, E Bakhshi, M Ranjbaran, P Ahghari, T Rastegar

Canadian journal of physiology and pharmacology 92 (9), 752-757

2014

Applying accelerated failure time frailty model using Bayesian approach to identify some risk factors of time to relapses in schizophrenia patients.

M Rahmati, M Rahgozar, E Bakhshi, N Farzaneh, F Fadaei, L Cheraghi

Koomesh 15 (3)

2014

Auditory lateralization ability in children with (central) auditory processing disorder

A Moosavi, DZ HOSSEINI, Y Lotfi, S Mehrkian, E Bakhshi, GB KHAVAR

Iranian Rehabilitation Journal 12 (19), 31-37

2014

Association between Major Non-communicable Diseases Risk Factors and Fasting Blood Glucose in Iran: Comparison of Two Techniques, with and Without Dichotomizing the Response

RB Yarandi, M Rahgozar, J Koohpayehzadeh, A Rafei, F Asgari, ...

Journal of Advances in Medicine and Medical Research, 1514-1525

2014

Reviewer Acknowledgement 2012

M Menéndez-González

International Archives of Medicine 6 (1), 1-2

2013

The effect of social skills training on perceived competence of female adolescents with deafness

TS Naeini, FK Arshadi, N Hatamizadeh, E Bakhshi

Iranian Red Crescent Medical Journal 15 (12)

2013

Application of artificial neural network model in predicting the mixed response of atherosclerosis disease

M Adeli, A Biglarian, E Bakhshi, OA Adeli

Razi Journal of Medical Sciences 20 (113), 20-28

2013

Cost prediction of antipsychotic medication of psychiatric disorder using artificial neural network model

A Mirabzadeh, E Bakhshi, MR Khodae, MR Kooshesh, BR Mahabadi, ...

Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan …

2013

Using quadratic inference functions to determine the factors associated with obesity: findings from the STEPS Survey in Iran

F Asgari, A Biglarian, B Seifi, A Bakhshi, HH Miri, E Bakhshi

Annals of epidemiology 23 (9), 534-538

2013

Investigation of the asporin gene polymorphism as a risk factor for knee osteoarthritis in Iran

R Jazayeri, M Qoreishi, HR Hoseinzadeh, M Babanejad, E Bakhshi, ...

Am J Orthop 42 (7), 313-6

2013

Effect of pivotal response treatment on social skill of 11-6 years old autistic children of Hamedan

F MohammadZaheri, SM Rafiei, M Rezaei, E Bakhshi

Pajouhan Scientific Journal 11 (3), 16-21

2013

Needs assessment of rehabilitation specialists for training in child development (0-8 years old)

R Vameghi, F Sajedi, M Gharib, E Bakhshi

Pajouhan Scientific Journal 11 (4), 11-17

2013

Related factors with obesity in Tehranian households: A cross-sectional study

S Serahati, F Hosseinpanah, A Biglarian, M Barzin, E Bakhshi

Journal of Health Promotion Management 2 (2), 51-58

2013

Effect of reconstructive surgery and functional brace treatments on kinesthesia in patients with acute anterior cruciate ligament tear

S Yaghoubi, M Karimlou, R Baghaei-Roudsari, E Bakhshi

Archives of Rehabilitation 13 (4), 92-99

2013

Prevalence of Poly pharmacy among the elderly residents of Kahrizak Charity Foundation (KCF), Tehran, 2010-2011

HR Yavari, AKA ALI, M Saboor, A Delbari, E Bakhshi, R SAHHAF

JOURNAL OF SABZEVAR UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 20 (167), 42-50

2013

Nonlinear survival regression using artificial neural network

A Biglarian, E Bakhshi, AR Baghestani, MR Gohari, M Rahgozar, ...

Journal of Probability and Statistics 2013

2013

Application of random effect model for determining factors affecting FTT in less than 2 years children in east of Tehran

MR Gohari, M Salehi, F Zaeri, Z Moghdamifard, N Kholdi, N Vahabi

Razi Journal of Medical Sciences 19 (99), 32-39

2012

Application of recurrent events model in determining the risk factors of recurrence of Schizophrenia.

M Rahgozar, L Cheraghi, E Bakhshi, M Karimloo, F Fadaei, A Biglarian

Razi Journal of Medical Sciences 19 (99)

2012

Severity and co-occurrence of oral and verbal apraxias in left brain damaged adults

F Yadegari, M Azimian, M Rahgozar, A Biglarian

Archives of Rehabilitation 13 (1), 8-16

2012

The Theory of Mind and Socialization, Communication and Living Skills of Students with Intellectual Disability

M Abdollah-Zadeh, N Adib-Sereshki, M Pourmohammadreza-Tajrishi, ...

Archives of Rehabilitation 13 (1), 33-38

2012

کاربرد روش بیزی در برآورد پارامترهای مدل رگرسیون لوجستیک با مقادیر گمشده تصادفی در متغیر کمکی

کاظمی, کریملو, مسعود, رهگذر, بخشی, عنایت الله, عسگری, ایمانه

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 3 (5), 127-138

2012

Comparison of artificial neural network and logistic regression in predicting of binary response for medical data The stage of disease in gastric cancer

A Biglarian, E Bakhshi, M Rahgozar, M Karimloo

Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 3 (5), 15-21

2012

Application of Bayesian method in parameters estimation of logistic regression model with missing at random covariate

E Kazemi, M Karimlo, M Rahgozar, E Bakhshi, E Asgari

Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 3 (5), 127-138

2012

Let continuous outcome variables remain continuous

E Bakhshi, B McArdle, K Mohammad, B Seifi, A Biglarian

Computational and mathematical methods in medicine 2012

2012

Artificial neural network for prediction of distant metastasis in colorectal cancer

A Biglarian, E Bakhshi, MR Gohari, R Khodabakhshi

Asian Pac J Cancer Prev 13 (3), 927-30

2012

Low back pain prevalence and associated factors in Iranian population: findings from the national health survey

A Biglarian, B Seifi, E Bakhshi, K Mohammad, M Rahgozar, M Karimlou, ...

Pain research and treatment 2012

2012

Changes in body mass index across age groups in Iranian women: results from the national health survey

E Bakhshi, B Seifi, A Biglarian, K Mohammad

Journal of Nutrition and Metabolism 2012

2012

Factors associated with obesity in Iranian elderly people: results from the national health survey

E Bakhshi, B Seifi, A Biglarian, K Mohammad

BMC research notes 4 (1), 538

2011

An Evaluation of the Effects of adding oral pregabaline to Morphine sulfate in Patients Receiving Intravenous PCA after orthopedic Surgery

G Akhavan-akbari, A Mohammadian-erdi, P Rahimzadeh

Anesthesiology and Pain 2 (2), 72-78

2011

Use of an artificial neural network to determine prognostic factors in colorectal cancer patients

MR Gohari, A Biglarian, E Bakhshi, MA Pourhoseingholi

Asian Pac J Cancer Prev 12 (6), 1469-72

2011

Factors related to obesity among Iranian men: results from the National Health Survey

E Bakhshi, K Mohammad, MR Eshraghian, B Seifi

Public health nutrition 13 (9), 1389-1394

2010

P14 PREVENTION OF DOCA/SALT HYPERTENSION-INDUCED RAT RENAL INJURY BY ANTIOXIDANT THERAPY

M Kadkhodaee, B Seifi, SM Karimian, M Zahmatkesh, E Bakhshi

Atherosclerosis (Supplements)(Component) 2 (11), 19

2010

Changes in serum and renal vitamin E levels in deoxycorticosterone acetate–salt hypertensive rats

B Seifi, M Kadkhodaee, M Zahmatkesh, F Golab, E Bakhshi

Transplantation proceedings 41 (7), 2910-2911

2009

ANTIOXIDANT TREATMENT PREVENTS RENAL DAMAGE IN DOCA-SALT HYPERTENSION (POSTER PRESENTATIONS: P338)

B SEYFI, M KADKHODAEI, SM KARIMIAN, M ZAHMATKESH, E BAKHSHI

IRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES (IJKD) 3 (112), 85-86

2009

Reduction of kidney damage by supplementation of vitamins C and E in rats with deoxycorticosterone-salt-induced hypertension

B SEYFI, M KADKHODAEI, SM Karimian, M Zahmatkesh, S SHAMS, ...

IRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES (IJKD) 3 (4), 197-202

2009

A comparison of two methods for estimating odds ratios: results from the National Health Survey

E Bakhshi, MR Eshraghian, K Mohammad, B Seifi

BMC medical research methodology 8 (1), 78

2008

The positive association between number of children and obesity in Iranian women and men: results from the National Health Survey

E Bakhshi, MR Eshraghian, K Mohammad, AR Foroushani, H Zeraati, ...

BMC Public Health 8 (1), 213

2008

Sociodemographic and smoking associated with obesity in adult women in Iran: results from the National Health Survey

E Bakhshi, MR Eshraghian, K Mohammad, AR Foroushani, H Zeraati, ...

Journal of public health 30 (4), 429-435

2008

2- چاپ کتاب

 

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

 

1395

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تالیف

 

1393

شبیه سازی با R

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تالیف

 

1390

کاربرد نرم افزار R در تجزیه و تحلیل داده های آماری

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تالیف

 

 

 

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

 

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

 

2016

6th World Congress on Obesity

Prevalence of obesity in Iranian adults, since 2000

Canada

 

2016

6th World Congress on Obesity

Body weight changes during the induction of DOCA-salt hypertension

Canada

 

2012

The 3rd International Congress on Abdominal Obesity

The positive Association between Obesity and  Urethrorrhea among Iranian People

Canada

 

2012

The 3rd International Congress on Abdominal Obesity

Obesity is associated with abortion among Iranian women.

Canada

 

2011

Festival of International Conference on Caregiving, Disability, Aging and Technology (FICCDAT)

Obesity and aging in Iran: Results from the National Health Survey.

Canada

 

2011

The 4th International Cancer Control Congress (ICCC4)

Prediction of Distant Metastasis in Colorectal Cancer with Artificial Neural Network

Korea

 

2010

78th EAS congress

P14 Prevention of Doca-Salt Hypertention-Induced Rat Renal Injury by Antioxidant Therapy

Germany

 

2006

17th European Students Conference

Prediction of death and mortality after myocardial infarction  using multivariate statistical analysis

Germany

 

2009

 

19th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology

Evaluation of renal oxidative stress in the development of doca-salt induced hypertension and its renal damage.

Iran

 

2009

12th International Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantation

Antioxidant treatment prevents renal damage in DOCA-salt hypertension.

 

Iran

 

2003

 

16th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology

Prostaglandins, histamines and platelet- activating factor: different mediators in dithranol-induced skin damage.

Iran

 

                           

 

 

 

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reservedدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی