صفحه اصلي > اعضای هیات علمی > دکتر راضیه بیدهندی یارندی  

 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

فایل رزومه هیئت علمی

مشخصات  پرسنلی

 

نام و نام خانوادگی: راضیه بیدهندی یارندی

رتبه علمی: استادیار

مقطع و رشته تحصیلی: دکتری آمار زیستی

گروه آموزشی: آمار زیستی  و اپیدمیولوژی

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .

تلفن محل کار:  02122180146

پست الکترونیک : razi_bidhendi@yahoo.com

سایت اختصاصی:  

http://bsd.uswr.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=54&fkeyid=&siteid=54&pageid=19308

سایت دانشگاه :    http://www.uswr.ac.ir

پروفایل در Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=zG15TcgAAAAJ

پروفایل در  Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208539218

 

تاریخ بروزرسانی:

مهر ۱۳۹۹

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

۱۳۸۸

کارشناسی

دانشگاه یزد

یزد

آمار محض

۱۳۹۲

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تهران

آمار زیستی

۱۳۹۸

دکتری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران

آمار زیستی

زمینه های تخصصی

طراحی و مدل سازی مطالعات علوم پزشکی

استنباط بیزی،  تحلیل مطالعات طولی، آمار در اپیدمیولوژی

کار آزمایی بالینی و تحلیل بقا

مطالعات مرور سیستماتیک و متا آنالیز- متا رگرسيون و متا آنالیز شبکه ای

سوابق آموزشی

 

تدریس دروس دوره کارشناسی:  مبانی ریاضی و آمار، آمار مقدماتی، آمار و روش تحقیق، زبان تخصصی، آمار کاربردی،  روش های آماری،  آمار حیاتی و احتمالات، روش تحقیق در علوم بهداشتی

تدریس دروس دوره تحصیلات تکمیلی:  روش های آماری در اپیدمیولوژی، آمار ریاضی، استنباط آماری، روش های پیشرفته آماری، تحلیل داده های طبقه بندی شده

فعالیتهای پژوهشی

بررسی هزینه اثربخشی روش های مختلف غربالگری دیابت حاملگی (طرح ملی)

اثربخشی برنامه غربالگری کمبود ویتامین دی مادری بر پیامدهای بارداری

ساماندهی داده های کشوری طرح هزینه اثربخشی غربالگری دیابت بارداری  (طرح ملی)

بررسی ارتباط بین گالاکتوز رژیم غذایی با یائسگی زودرس در زنان شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران

بررسی شیوع دیابت بارداری در سطح جهان، یک مطالعه مروری سیستماتیک و متاانالیز

مقایسه آسيب ايسكمي- ریپرفيوژن ميوكارد در موش های صحرائي نر و ماده به دنبال در معرض گذاری با آندروژن در دوران پیش از تولد در  مقایسه با موش های صحرایی سالم (کنترل) در بزرگسالی

بررسی اثربخشی مداخله با لووتیروکسین بر وضعیت تکاملی کودکان در زنان حامله  مبتلا به کم کاری تحت بالینی تیروئید

بررسی ریسک سندرم متابولیک در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک مطالعه سیستماتیک و متاآنالیز

بررسی ارتباط بین نمره فریمن گالوی و پارامترهای هیپرآندروژنیسم بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

مقایسه ای اثرات کنتراسپتیوهای خوراکی بر غلظت سرمی آدیپوکین ها شامل آدیپونکتین، لپتین و رزیستین در افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

بررسی تاثیر کنتراسپتیوهای محتوی پروژستین های جدید شامل سیپروترون استات، دزوژسترل و دروسپیرنون روی پروفایل متابولیک در زنان با سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

فردی، علایم بالینی و بیوشیمیایی هیپرآندروژنیسم و ابعاد مختلف کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) بر اساس ابزار سنجش کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتلا به PCOS.

ریسك حوادث قلبي عروقي در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي کیستیك بر اساس گروه سني: یك مطالعه مرور نظام مند

بررسی میزان بهره مندی کودکان 3-7 شهر تهران از قصه گویی

برآورد آستانه بهینه سطح سرمی ویتامین D مادران باردار به منظور پیشگویی پیامدهای بارداری با استفاده از مدل های جمعی تعمیم یافته در مطالعه ویتامین D خوزستان

برآورد شیوع نارسایی ایدیوپاتیک زودرس تخمدان  با استفاده از مدل رگرسیونی لجستیک تجمعی در مطالعه قند و لیپید تهران

متاآنالیز شبکه ای به منظور بررسی اثرات داروهای خوراکی ضد دیابتی بر پیامدهای بارداری

بررسی ارتباط بیماری های زمینه ای، سوابق باروری، سوابق اجتماعی اقتصادی و عوامل مرتبط با شیوه زندگی با سن یائسگی در مطالعه کوهورت قند و لیپید تهران با 15 سال پیگیری: یک آنالیز بقا با رویکرد شکنندگی

ریسک هایپرتانسیون در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک متاآنالیز

عوامل موثر بر زمان تنظیم سیکل های قاعدگی در دختران نوجوان:یک مرور نقلی

بهینه سازی طول چرخه های قاعدگی جهت برآورد  نازایی در زنان ایرانی

برآورد آستانه بهینه سطح سرمی TPOAb خانمهای باردار سه ماهه اول برای پیشگویی پیامدهای نامطلوب بارداری با استفاده از مدلهای جمعی تعمیم یافته : مطالعه تیروئید و حاملگی تهران

بررسی ارتباط بین ناباروری مردان با اختلالات متابولیک در مطالعه قند و لیپید تهران

بررسی اثر مواجهه پیش از تولد با آندروژن بر روی عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی در مردان شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران

بررسی ارتباط سطح سرمی پرولاکتین با بیماری های مزمن کلیوی در مردان شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران

طراحی برنامه ثبت اطلاعات نارسایی زودرس تخمدان تهران

مقایسه بروز علائم بیماری آلزایمر در مدل موش صحرایی مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک با موش های صحرایی سالم (کنترل)، قبل از یائسگی

بررسی شیوع هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در دختران دبیرستان های  شهر تهران

بررسی شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک و فنوتیپ های آن در دختران دبیرستان های  شهر تهران

پالایش داده های بانک اطلاعاتی  طرح  با عنوان هزینه اثربخشی روشهای مختلف غربالگری دیابت بارداری

بررسی  وضعیت متابولیکی (چربی خون، قند خون و فشارخون) در نوجوانان دختر مبتلا  به هیرسوتیسم ایدیوپاتیک  دبیرستان های شهر تهران

بررسی مقایسه ای  اختلالات متابولیک در دختران نوجوان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک  در مقایسه با گروه دختران نوجوان غیرمبتلا در دبیرستان های  شهر تهران

بررسی کیفیت زندگی نوجوانان  13 تا 18 ساله ی مبتلا  و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک شهر تهران.

ارتباط بین ناباروری با کم کاری تحت بالینی تیروییدSCH همراه با آنتی TPOمثبت در مطالعه  تیرویید تهرانTTS : مطالعه مبتنی بر جمعیت

بررسی میزان شیوع ناباروری مردان و عوامل موثر بر آن: مطالعه قند و لیپید تهران

بررسی مقایسه ای سی پپتید خون بندناف نوزادان مادران غربالگری شده برای دیابت بارداری با روش دو مرحله ای تعدیل شده و روش دو مرحله ای استاندارد: یک مداخله در سطح جامعه

بررسی 28 پلمورفیسم تک نوکلئوتیدی شناسایی شده مرتبط با سندرم تخمدان پلیکیستیک در جمعیت ایرانی

بررسی ارتباط بین روش زایمان و سطح هورمون های عملکردی تیروئید خون بندناف نوزاد در بدو تولد

بررسی ارتباط ید ادرار و پیامد بارداری ، یک مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز

بررسی بروز اختلالات قاعدگی بر حسب سن منارک و عوامل مؤثر برآن: مطالعه قند و لیپید تهران

بررسی تاثیر نمایه توده بدنی و درمان با متفورمین بر شیوع دیابت بارداری در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک مطالعه مروری و متاانالیز

برنامه نویسی و ورود اطلاعات طرح هزینه اثربخشی غربالگری دیابت بارداری

بررسی محور هیپوفیز گونادال و علایم بالینی و آزمایشگاهی افزایش آندروژن در بستگان درجه1 مذکّرِ بیماران گرفتار سندرم تخمدان پلی کیستیک

اثر گذار یائسگی روی چاقی و شاخص های مربوط به آن

ساماندهی داده های کشوری طرح هزینه اثربخشی غربالگری دیابت بارداری

تدوین برنامه استراتژیک مرکز اندوکرینولوژی تولید مثل بر مبنای آینده نگری

اثربخشی برنامه غربالگری کمبود ویتامین دی مادری بر پیامدهای بارداری

بررسی اثر بخشی مداخلات دارویی مورد استفاده در بهبود و درمان بیماری نوظهور COVID-19: یک مطالعه مروری به همراه متا آنالیز شبکه ای

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

برگزاری کارگاه آموزشی مدلسازی طغیان بیماری ها با استفاده از نرم افزار R دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال اول ۹۸-۹۹

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار R برای دانشجویان دکتری خارجی به زبان انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیمسال اول ۹۶-۹۷

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

عضویت در انجمن آمار از سال ۹۳

انتشارات

1-      انتشار مقاله در ژورنال

رديف

 

عنوان مقاله

 

نام نشريه

تاريخ انتشار

شماره

ماه

سال

۱

Effects of oral contraceptives on the quality of life of women with polycystic ovary syndrome: a crossover randomized controlled trial.

Health and quality of life outcomes

 

31;18(1):293

 

Aug

2020

۲

A comparison of the effects of oral contraceptives on the clinical and biochemical manifestations of polycystic ovary syndrome: a crossover randomized controlled trial


Human reproduction

 

Jan

2020

۳

Cardiac function and tolerance to ischemia/reperfusion injury in a rat model of polycystic ovary syndrome during the postmenopausal period.

Life sciences

 

7:118394

 

Sep

2020

۴

Maternal Urinary Iodine Concentration and Pregnancy Outcomes in Euthyroid Pregnant Women: a Systematic Review and Meta-analysis

Biological trace element research

 

 

Dec

2019

۵

Survival rate of colon and rectum cancer in Iran: A systematic review and meta-analysis.

Neoplasma

Vol.66, No.6, p.988–994

 

Oct

2019

۶

The Use of Tumescent Technique in Mastectomy and Related Complications: A Meta-Analysis

 

Plastic and reconstructive surgery

Volume 144 - Issue 4 - p 704e-705e

 

Oct

2019

۷

Controversy Over the Surrogacy of Proteinuria or Albuminuria for Cardiovascular Outcomes

 

The Canadian journal of cardiology

Volume 35, Issue 9, Pages 1256.e5–1256.e6

 

Sep

2019

۸

Does multispecies probiotic decrease anxiety of young adults: A comment

Journal of affective disorders

Volume 259, 1 Page 13

 

Dec

2019

۹

Levothyroxine treatment and pregnancy outcomes in women with subclinical hypothyroidism: a systematic review and meta-analysis

Archives of gynecology and obstetrics

Volume 300, Issue 4, pp 805–819

 

Oct

2019

۱۰

Cardiovascular events among reproductive and menopausal age women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis

Gynecological endocrinology

36(1):12-23

Aug

2019

۱۱

Metformin therapy before conception versus throughout the pregnancy and risk of gestational diabetes mellitus in women with polycystic ovary syndrome: a systemic review, meta-analysis and meta-regression

Diabetology & metabolic syndrome

Article number: 58 (2019)

 

Jul

2019

۱۲

Maternal Urinary Iodine Concentration and Pregnancy Outcomes: Tehran Thyroid and Pregnancy Study

 

Biological Trace Element Research

 

Jul

2019

۱۳

Noninvasive prediction model for diagnosing gastrointestinal stromal tumors using contrast-enhanced harmonic endoscopic ultrasound: Methodological issues

Digestive and liver disease

Volume 51, Issue 9, Pages 1355–1356

 

Sep

2019

۱۴

The effects of prenatal androgen exposure on cardiac function and tolerance to ischemia/reperfusion injury in male and female rats during adulthood

Life sciences

Volume 229,

15 Pages 251-260

Jul

2019

۱۵

Is Granulocyte colony-stimulating factor associated with development of aortitis?

 

Cytokine

Volume 120, Page 191

 

Aug

2019

۱۶

Bias estimation of predictors and internal validity of the study "Admission characteristics predictive of in-hospital death from hospital-acquired sepsis: A comparison to community-acquired sepsis

Journal of critical care

 

May

2019

۱۷

Methodological issues regarding "Decline in ankle-brachial index is stronger in poorly than in well controlled diabetes: Results from the Heinz Nixdorf Recall cohort study"

Atherosclerosis

Volume 286, Page 179

 

Jul

2019

۱۸

Postnatal nutritional deficit is an independent predictor of bronchopulmonary dysplasia among extremely premature infants born at or <28 weeks gestation: Some methodological issues

Early human development

Volume 134, Page 47

 

Jul

2019

۱۹

Is irradiation significantly associated with a higher risk for CVD?

European archives of oto-rhino-laryngolog

 

Apr

 

2019

۲۰

Comment on unplanned out-of-hospital birth and risk factors of adverse perinatal outcome: findings from a prospective cohort.

Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine

 

Apr

2019

۲۱

Effect of folate supplementation on insulin sensitivity and type 2 diabetes: a meta-analysis of randomized controlled trials.

The American journal of clinical nutrition.

Volume 109, Issue 4, Page 1233

Apr

2019

۲۲

Re: Improving the effectiveness of lifestyle interventions for gestational diabetes prevention: a meta-analysis and meta-regression.

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology

126(7):945

Apr

2019

۲۳

Effect of aging, menopause, and age at natural menopause on the trend in body mass index: a 15-year population-based cohort.

Fertility and sterility

111(4):780-786

Apr

2019

۲۴

Correspondence

 

The British journal of surgery

 

106(5):653

Apr

2019

۲۵

Letter: nonalcoholic fatty liver disease is associated with a history of osteoporotic fractures but not with low bone mineral density.

Alimentary pharmacology & therapeutics

49(7):960-961

Apr

2019

۲۶

Bias in determining factors associated with early seizures after surgery of unruptured intracranial aneurysms.

Clinical neurology and neurosurgery

179:66

Apr

2019

۲۷

Comparison of Two Statistical Methods to Determine Normal Range of Androgen Hormones: K-Means Cluster Analysis and Receiver Operating Characteristic Curve.

Journal of family & reproductive health

12(2):96-102

Jun

2018

۲۸

Letter to the Editors regarding the article "Risk of heat illness in men and women: A systematic review and meta-analysis".

Environmental research

Volume 172,  Page 722

May

2019

۲۹

Comments on Luo et al.

Pediatric allergy and immunolog

30(4):495

Jun

2019

۳۰

The impact of diagnostic criteria for gestational diabetes on its prevalence: a systematic review and meta-analysis.

Diabetology & metabolic syndrome

Article number: 11

(2019)

Feb

2019

۳۱

Evaluation of the impact of levothyroxine treatment on the psychomotor developmental status of three-year-old children born to mothers with mild thyroid impairment; Tehran Thyroid and pregnancy study: study protocol for a randomized clinical trial.

Trials

Article number: 86

(2019)

Jan

2019

۳۲

Relationships Between Biochemical Markers of Hyperandrogenism and Metabolic Parameters in Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Hormone and metabolic

51(01): 22-34

Jan

2019

۳۳

The Postpartum Marital Satisfaction, Maternal Serum Concentration of Orexin-A and Mode of Delivery.

Journal of sex & marital therapy

45(6):488-496

May

2019

۳۴

The relationship between clinical and biochemical characteristics and quality of life in patients with polycystic ovary syndrome.

Clinical endocrinology

90(1):129-137

Jan

2019

۳۵

Response to Letter to the Editor: "Effectiveness of Prenatal Vitamin D Deficiency Screening and Treatment Program: A Stratified Randomized Field Trial".

The Journal of clinical endocrinology and metabolism

volume 104, Issue 2, Pages 339–340

Sep

2018

۳۶

Effectiveness of Prenatal Vitamin D Deficiency Screening and Treatment Program: A Stratified Randomized Field Trial.

The Journal of clinical endocrinology and metabolism

Volume 103, Issue 8, Pages 2936–2948

May

2018

۳۷

Endogenous testosterone does not improve prediction of incident cardiovascular disease in a community-based cohort of adult men: results from the Tehran Lipid and Glucose Study.

The aging male: the official journal of the International Society for the Study of the Aging Male

27:1-8

Apr

2018

۳۸

Comparing the Effects of Oral Contraceptives Containing Levonorgestrel With Products Containing Antiandrogenic Progestins on Clinical, Hormonal, and Metabolic Parameters and Quality of Life in Women With Polycystic Ovary Syndrome: Crossover Randomized Controlled Trial Protocol.

JMIR research protocols

 

6(9):e191

Sep

2017

۳۹

The risk of metabolic syndrome in polycystic ovary syndrome: A systematic review and meta-analysis.

Clinical endocrinology

 

88(2):169-184.

Feb

2018

۴۰

Association between biochemical hyperandrogenism parameters and Ferriman-Gallwey score in patients with polycystic ovary syndrome: A systematic review and meta-regression analysis.

Clinical endocrinology

87(3):217-230

Sep

2017

۴۱

The association between polycystic ovary syndrome, obesity, and the serum concentration of adipokines.

journal of endocrinological investigation

40(8):859-866.

Aug

2017

۴۲

Bayesian Methods for Clinicians

 

Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI)

Volume 34, Issue 1 (2-2020)  

 

 

2020

۴۳

Assessing methodologic quality of a meta-analysis on managing chronic disease in older adults

 

Canadian Medical Association journal

3;191(22):E617.

Jun

2019

 

۴۴

Obesity and Related Factors in Iran: The STEPS Survey, 2011

 

Iranian Red Crescent medical journal

23;17(6)

:e22479.

Jun

2015

۴۵

A Methodological Quality Assessment of Systematic Reviews and Meta-Analyses of Antidepressants Effect on Low Back Pain Using Updated AMSTAR

BMC Medical Research Methodology

23;20(1):14.

Jan

2020

۴۶

Association between Major Non-communicable Diseases Risk Factors and Fasting Blood Glucose in Iran: Comparison of Two Techniques, with and Without Dichotomizing the Response

British Journal of Medicine & Medical Research

 

 

Vol.: 4, Issue.: 7 (01-10 March)

Mar

2014

۴۷

Cost effectiveness of different screening strategies for gestational diabetes mellitus screening: study protocol of a randomized community non-inferiority trial

 

Diabetology & metabolic syndrome

11, 106 (2019)

Dec

2019

۴۸

Risk of hypertension in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review, meta-analysis and meta-regression.

Reproductive Biology and Endocrinology

17;18(1):23

Mar

2020

۴۹

Improving Prediction of Age at Menopause Using Multiple Anti-Müllerian Hormone Measurements: the Tehran Lipid-Glucose Study

The Journal of clinical endocrinology and metabolism

1;105(5)

May

2020

۵۰

Effect of lifestyle modifications on anthropometric, clinical, and biochemical parameters in adolescent girls with polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis.

BMC Endocrine Disorders

 

19;20(1):71

May

2020

۵۱

The Trends in Leading Cancer Incidence among Iranian Women: Annual Cancer Registry Reports, 2003–2015

Iranian journal of Public Health

Accepted

 

 

 

2- چاپ کتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

رديف

نام كنگره

تاريخ

موضوع

مکان

نوع

موضوع گزارش يا سخنراني

1

9th Epidemiology conference shahid beheshti

مهر-آبان 98

روش ها و مدل ها در اپیدمیولوژی

ایران

پوستر

Bayesian and Penalization Methods to tackle Sparse Data in Epidemiological Experiments

2

9th Epidemiology conference shahid beheshti

مهر-آبان 98

اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر

ایران

پوستر

اپیدمیولوژی سرطان کلورکتال در ایران : یک مطالعه مروری و متاآنالیز

3

9th seminar of probability and stochastic process

11-12 Sep 2013

probability and stochastic process

ایران

سخنراني

Hidden Markov Model to detect …

4

12th international conference of endocrine disorder

14-16 Nov 2018

endocrine disorder

ایران

سخنراني

Does the Risk of Metabolic Syndrome Increase in Women with Polycystic Ovarian Syndrome? A Systematic Review and Metaanalysis

5

12th international conference of endocrine disorder

14-16 Nov 2018

endocrine disorder

ایران

سخنراني

The association between serum concentration of adiponectin and leptin in overweight /obese and normal weight women with polycystic ovary syndrome

6

12th international conference of endocrine disorder

14-16 Nov 2018

endocrine disorder

ایران

سخنراني

The association between serum concentration of visfatin, resistin, chemerin andomentin in overweight / obese and normal weight women with polycystic ovary syndrome

7

12th international conference of endocrine disorder

14-16 Nov 2018

endocrine disorder

ایران

سخنراني

Does polycystic ovarian syndrome and its clinical signs associated with sexual function?

8

12th international conference of endocrine disorder

14-16 Nov 2018

endocrine disorder

ایران

سخنراني

The relationships between hirsutism and metabolic profiles in patients with polycystic ovary syndrome: A systematic review and meta-analysis

9

2dn Debatable topic on Obstetrics and gynecology & infertility

14-16-Feb 2018

Obstetrics and gynecology & infertility

ایران

پوستر

LH/ FSH ratio in menstrual irregularity

10

8th Yazd International Congress and Student Award in Reproductive Medicine with 3rd Congress of Reproductive Genetics

APRIL 2019

Reproductive Medicine

ایران

سخنراني

Levothyroxine treatment and pregnancy outcome in women with subclinical hypothyroidism: A systematic review and meta-analysis

11

8th Yazd International Congress and Student Award in Reproductive Medicine with 3rd Congress of Reproductive Genetics

APRIL 2019

Reproductive Medicine

ایران

سخنراني

Associations between clinical and biochemical hyperandrogenism and quality of life in patients with PCOS

جوایز و تشویق ها

استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد/ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

استعداد درخشان دوره دکتری / دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهشگر برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۹۸

محقق برگزیده پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی سال 97

محقق برگزیده پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی سال 98

                     

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reservedدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی